Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2019-08-09 10.30

Ny tillämpningsanvisning vid förskrivning av hjälpmedel

Syftet med tillämpningen är att förtydliga formerna för överrapportering, uppföljning och avstämning vid förskrivning i samverkan.

Det har varit mycket frågor omkring denna anvisning och därför har styrgruppen valt att ta fram en ny förtydligad version av tillämpningen.

Genom hjälpmedelscentralens kundråd har denna version varit ute för dialog och synpunkter.Den nya versionen gäller från 4 juni 2019.

Vänligen sprid denna på era arbetsplatser.

Vid ev frågor kontakta Marie Kemi

 

 

 

Uppdaterad: 2019-08-09
Britt Forsberg, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service