Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2019-10-21 17.13

Ny webbportal

Hjälpmedelscentralen håller på att flytta plus-hemsidan till den nya webbportalen Folkhälsa och sjukvård.

Folkhälsa och sjukvård
Så här ser hjälpmedelssidan ut på Folkhälsa och sjukvård

Hjälpmedelscentralen håller successivt på att flytta hemsidan till den nya webbportalen Folkhälsa och sjukvård. Redan nu blir du överflyttad till den nya sidan vid vissa val, bland annat om du vill läsa regelverket. Flytten är ett led i att hela Region Jönköpings län byter till Folkhälsa och sjukvård för den information som berör personal och vårdgivare. För information till patient hänsvisar vi till 1177.se.

Den nya adressen är folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/hjalpmedel

Välkommen in!

Uppdaterad: 2019-10-21
Pernilla Volmevik Lundberg, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service