Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2017-12-21 15.50

LabNytt - Ny remiss för laboratoriemedicin

Torsdag 1 februari 2018 börjar mikrobiologen i Region Jönköpings län med ny pappersremiss. Den nya remissen är märkt med åtta siffror istället för som tidigare med tre bokstäver och tre siffror

Den gamla remissen ska kastas och bytas ut mot den nya. Remissen har samma artikelnummer hos länsförsörjningen, 91161101. Inga förändringar sker kring pappersremisser för klinisk kemi.

Om patienten redan har fått en pappersremiss kommer den att fungera som vanligt.

Vissa analyser har bytt plats på remissen.

Allmänt om pappersremisser

  • Remissen får inte vikas eller rullas.

  • Remiss med tillhörande etiketter får endast användas tillsammans.

  • Ett provrör per analys eller inramad analysgrupp.

Markera önskad analys med svart eller blå penna i ”ögat” framför analysen. Gjorda markeringar får inte raderas – ta ny remiss istället.

Sätt etiketten i mitten längs med provröret. Etiketten är tillräcklig märkning av provet. Provröret ska inte märkas med patientidentitet.

Observera att vid serologiska och immunologiska analyser måste det anges om provet får sparas i biobank eller inte.

Kontakt

Laboratoriemedicin kundtjänst
010-242 20 00

Uppdaterad: 2018-01-04
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik