Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-01-17 8.36

LabNytt - Instrumentproblem vid laboratoriet Höglandssjukhuset Eksjö är nu åtgärdade

Provsvaren går ut enligt ordinarie svarsrutiner.

Uppdaterad: 2018-01-17
Diana Karlquist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik