Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-04-27 9.28

Förbättrade beställningar för uppföljning och smittspårning av resistenta bakterier

Från och med 25 april 2018 finns separata beställningar i ROS för uppföljning, smittspårning och (ibland) avskrivning av multiresistenta bakterier (VRE, MRSA, ESBL och ESBLcarba).

Dessa beställningar ska användas vid redan känt bärarskap eller smittspårning runt en bärare. Observera att endast den efterfrågade resistenta bakterien eftersöks.

För "vanlig" screening används fortfarande beställningen "Resistenta bakterier (MRB)".

Om smittämnena

Multiresistenta bakterier, exempelvis meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA), vankomycin-resistenta enterokocker (VRE) och multiresistenta gramnegativa bakterier, främst de som bildar "extended spectrum"-betalaktamaser (ESBL, ESBLcarba) förekommer idag över hela världen.

Spridning i vårdmiljö gynnas av symtomfritt bärarskap, sen upptäckt, bristande hygienrutiner med mera.

I Sverige har vi hittills lyckats förhindra större epidemier med dessa bakterier genom att bevaka förekomsten och vidta vårdhygieniska åtgärder. Som led i detta arbete är smittspårning en viktig del.

Bärarskap för ESBL, MRSA och VRE kan också avskrivas enligt särskilt PM.

För mer information se länk, PM från Smittskydd/vårdhygien

Kontakt

Anna Åkerlund
Medicinskt ansvarig läkare

Uppdaterad: 2018-04-27
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik