Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-05-31 15.35

LabNytt – Nya referensvärden för lymfocytkvantifiering

Referensvärden för antal och andelar av T-, B- och NK-celler i perifert blod justeras efter att ett nytt referensmaterial utvärderats.

Nya referensvärden kommer att rapporteras från och med 1 juni 2018. Framförallt påverkas referensintervallet för antal av B- och NK-celler.

Nya referensintervall vid lymfocytkvantifiering

 

Antal celler/µL

Andel

CD3+ T-celler

971-2090

63-81

% av lymfocyter

CD4+ T-hjälparceller

504-1500

31-57

% av T-celler

CD8+ T-cytotoxiskaceller

229-1470

15-43

% av T-celler

CD19+ B-celler

84-440

6-22

% av lymfocyter

CD56+/16+ NK-celler

83-456

4-26

% av lymfocyter

%CD4+/%CD8+

-

0,6-3,5

 

 

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Uppdaterad: 2018-05-31
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik