Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-06-07 12.12

LabNytt - Ökad patientsäkerhet med ändrade rutiner för positiva blododlingar under helger

Från och med 9 juni 2018 kommer alla nya positiva blododlingar telefonbesvaras på helger, som tillägg till det svar som redan idag direkt finns i ROS.

Telefonbesked lämnas av den biomedicinska analytiker (BMA) som är i tjänst på det mikrobiologiska laboratoriet.

Observera att en BMA inte kan ge råd om eller svara på om patientens antibiotikabehandling är tillräcklig. Den nya rutinen är till för att en positiv blododling inte ska gå obemärkt förbi under jourtid.

Rutinen skiljer sig från den som råder under veckodagarna, då läkare på klinisk mikrobiologi ringer ut de positiva blododlingsfynd där adekvat antibiotikabehandling bedöms saknas.

I de sällsynta fall då BMA inte når ansvarig enhet kommer telefonsvaret att förmedlas av infektionsjouren.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Anna Åkerlund
Överläkare
Mikrobiologilaboratoriet
010-242 23 47

Uppdaterad: 2018-06-07
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik