Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-06-12 8.43

LabNytt - Snabb-PCR för Mycobacterium tuberculosis

Från och med 5 juni 2018 utför mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov snabb-PCR för Mycobacterium tuberculosis på sputum, ventrikelsköljvätska och BAL.

Analysen utförs dagligen helgfri måndag-fredag. Beställning görs i ROS under Mykobakterier (Tb) och provet skickas efter analys vidare till TB-laboratoriet vid klinisk mikrobiologi i Linköping för traditionell diagnostik (krävs bland annat för resistensbestämning).

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010 -242 20 00

Anna Jonsson Henningsson
Medicinskt ansvarig läkare

 

Uppdaterad: 2018-06-12
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik