Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-10-01 13.28

Studie av tarmparasiter

Under hösten 2018 kommer mikrobiologilaboratoriet i Jönköping att utföra en studie avseende förekomst av vissa tarmparasiter hos patienter med gastrointestinala besvär samt hos friska personer.

Det innebar att PCR-analys för Cryptosporidium spp, Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis och Cyclospora cayetanensis kommer att utföras kostnadsfritt på fecesprov där man beställt bakterieodling och/eller parasitmikroskopi.

Positiva fynd kommer att rapporteras tillsammans med en förtydligande kommentar. Samtliga fyra parasiter är välkända orsaker till enterit, men förekomsten av dem i det svenska samhället är relativt okänd och viss underdiagostik befaras.

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden.

Kontakt

Anna J Henningsson
medicinskt ansvarig chef, mikrobiologilaboratoriet
010-242 12 26

Jessica Ögren
biomedicinsk analytiker, studieansvarig, mikrobiologilaboratoriet
010-242 21 15

 

Uppdaterad: 2018-10-01
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik