Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-10-05 17.24

Driftstörningar på klinisk kemi är nu åtgärdade

Laboratoriets produktionssystem är åter i drift

Svar kommer att levereras i ROS, viss fördröjning kan förekomma den närmaste timmen.

Kontakta laboratoriemedicin, ank 22000, om ni inte kan se svaren i ROS.

Uppdaterad: 2018-10-05
Veronica Hanson, Kemilaboratoriet Jönköping, Psykiatri rehab o diagnostik