Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-11-06 15.04

LabNytt - Nytt utseende i ROS avseende remissvar på blododlingar

Från och med 6 november 2018 kommer varje enskild flaska i en blododling svaras ut separat, det vill säga en flaska svaras per remiss.

I svarsvyn kommer odling i aerob och anaerob flaska separeras och få var sin egen rad.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

 

Uppdaterad: 2018-11-06
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik