Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-11-08 13.47

LabNytt – Planerat IT-underhåll på laboratorierna för klinisk kemi och mikrobiologi 11 november 2018

På grund av tekniskt underhåll sker ett omfattande datastopp söndag 11 november kl 9-19 på kemilaboratorierna vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus, samt på mikrobiologilaboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov. Datastoppet påverkar kapaciteten vid laboratorierna och rutinerna för svarsrapportering.

Beställning av analyser i ROS påverkas inte
Analyser beställs i ROS och beställningen skickas enligt rutin.

Manuella rutiner vid laboratoriet
Datastoppet medför att akuta beställningar prioriteras och övriga prover analyseras när datasystemet åter är i drift. De manuella rutinerna innebär att svarstider och svarsrapportering troligen fördröjs.

Analyssvar under datastopp
Analysresultat kommer att levereras via fax eller telefon.För aktuella referensintervall hänvisar vi till provtagningshandboken och kumulativ lista i ROS.

Telefonförfrågningar om analysresultat kommer inte kunna besvaras under datastoppet. Provsvaren hanteras manuellt och laboratorierna har inte tillgång till någon databas för sökningar. För analyssvar rapporterade före klockan 9 den 11 november hänvisar laboratorierna till ROS.

Efter datastopp
Alla papperssvar är kopior och ska kastas när man ser att det finns svar för signering i ROS. Om inte samtliga beställningar blir besvarade, kontakta laboratoriemedicins kundtjänst.

Laboratoriemedicin vädjar till alla kunder att ordinera analyser restriktivt samt att ha förståelse för förlängda svarstider.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Pia Rundgren
Områdeschef resursenheten laboratoriemedicin
010–242 23 01

Uppdaterad: 2018-11-08
Camilla Rogvall, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik