Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-11-11 19.27

IT-driftmeddelande klockan 19:30 november 2018: Fortsatt datastopp på laboratorierna för klinisk kemi, mikrobiologi

På grund av oväntade problem i samband med tekniskt underhåll av det interna datasystemet på laboratorierna för klinisk kemi och mikrobiologi har laboratoriemedicin fortsatta problem med att leverera en del av de elektroniska svaren för prover som analyserats under datastoppet kl10-19. Mer information när samtliga provsvar kan ses i ROS kommer.

Beställning i ROS

Analyser beställs i ROS och beställningen skickas enligt rutin.

Manuella rutiner vid laboratoriet

Datastoppet medför att akuta beställningar kommer att prioriteras och övriga prover analyseras kommande dagar. De manuella rutinerna innebär att svarstider och svarsrapportering troligen fördröjs.

Provsvar efter kl 19:30

Svar på prover som är analyseras efter klockan 19:30 kommer att levereras till ROS som vanligt.

Efter datastopp

Alla papperssvar är kopior och ska kastas när man ser att det finns svar för signering i ROS. Om inte samtliga beställningar blir besvarade, kontakta kundtjänst.

Laboratoriemedicin vädjar till alla kunder att ordinera analyser restriktivt samt ha förståelse för förlängda svarstider.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst

010-242 20 00

Pia Rundgren
Områdeschef resursenheten laboratoriemedicin

036–32 23 01

Uppdaterad: 2018-11-11
Camilla Rogvall, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik