Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-01-02 7.00

Förlängda svarstider under jul- och nyårshelgen för skickeanalyser inom laboratoriemedicin

Mellan 20 december 2018 och 8 januari 2019 har laboratoriemedicin begränsad möjlighet att skicka prover till andra laboratorier utanför regionen.

Detta beror på helgdagar i kombination med postgång, tillgång av kolsyreis samt mottagande laboratoriers öppettider.

Frysta prover skickas 19 december och därefter nästa gång 9 januari. Prover som ska skickas i rumstemperatur kommer att skickas när möjlighet finns avseende postgång och provernas hållbarhet.

Om akut behov uppkommer kontakta laboratoriemedicins kundtjänst innan provtagning. Prover skickas under förutsättning att mottagande laboratorie kan ta emot och utföra analysen. Detta sker i samråd med jourhavande läkare på laboratoriemedicin i Region Jönköpings län.

Kontakt

Laboratorimedicins kundtjänst
010-242 20 00

Anna J Henningsson
medicinskt ansvarig chef, mikrobiologilaboratoriet
010-242 12 16

Inga Zelvyté
medicinskt ansvarig chef, kemilaboratoriet
010-242 59 25

Uppdaterad: 2018-12-28
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik