Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-01-29 15.42

LabNytt - Kombinerat snabbtest för Legionella- och pneumokockantigen i urin

Från och med 5 februari 2019 utgår singeltest för Legionella- respektive pneumokockantigen i urin och ersätts med kombinerat snabbtest där båda bakteriearterna ingår.

Kliniskt och röntgenologiskt kan det vara svårt att skilja svår pneumokockpneumoni från Legionellapneumoni, två sjukdomar där olika antibiotikabehandling krävs.

Snabbtest för pneumokock- och Legionellaantigen i urin rekommenderas som diagnostiskt komplement vid svår pneumoni och kan övervägas även vid lindrigare penumoni och/eller behandlingssvikt. Utsöndring av antigen i urin kan dröja några dagar efter symtomdebut, och varierar mellan individer.

Efter genomgången (utläkt) infektion kan antigen i urin kvarstå i flera månader. Morgonurin innehåller högre koncentration av antigen, men urinprov från hela dygnet kan användas.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Anna Åkerlund
Överläkare, mikrobiologilaboratoriet
010-242 23 47

 

Uppdaterad: 2019-01-29
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik