Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-02-04 10.26

LabNytt - Nytt arbetssätt vid diagnostik av kronisk myeloisk leukemi (KML) i Region Jönköpings län

Vi har tidigare rekommenderat att först beställa kvalitativ RT-PCR för att undersöka om p210/major BCR-ABL-1 fusionen (b2a2 och b3a2) förekommer. Prov för kvalitativ-RT-PCR skickades till Skånes Universitetssjukhus för analys. Vid frånvaro av p210/major BCR-ABL1-fusion utfördes komplettering för p190/minor-(e1a2).

Nationellt vårdprogram KML rekommenderar användning av kvantitativ realtids-RT-PCR BCR-ABL1 p210 i mycket större utsträckning och redan vid diagnos i accelererad fas eller blastkris. Dessutom rekommenderas kvantitativ realtids-RT-PCR BCR-ABL1 p210 tillsammans med cytogenetisk analys (analyseras på ett annat labb) för att helt säkert utesluta förekomsten av en BCR-ABL1-fusion vid utredning av KML.

Laboratoriemedicin i Region Jönköpings län utför analys av kvantitativ realtids-RT-PCTR för p210/major BCR-ABL1-fusion sedan flera år tillbaka. Vi har förbättrat metodens känslighet och tillgänglighet för analys. Vi lämnar svar på den internationella skalan, BCR-ABL IS (till < 0,01 % IS) och deltar i ett externt internationellt provjämförelseprogram.

Vi rekommenderar att börja KML diagnostiken med kvantitativ realtids-RT-PCR för p210/major BCR-ABL1-fusion på laboratoriet i Jönköping. Vid detekterbart p210/major BCR ABL1-fusion kan resultatet användas även för att följa upp behandlingseffekt och bedöma molekylär respons.

Vid icke detekterbar p210/major BCR-ABL1-fusion kan ett extra prov skickas till Klinisk genetik, Lund för kvalitativ RT-PCR p190/minor BCR-ABL1 analys.

Arbetssättet omfattar inte atypisk KML eller andra myeloproliferativa tillstånd där man inte kunnat påvisa BCR-ABL1-fusionen.

Beställning, provtagning och pris är oförändrat.

Svarstid inom 5 arbetsdagar.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 200

Inga Zelvyté
Medicinskt ansvarig chef, kemilaboratoriet
010-242 59 25

Uppdaterad: 2019-02-04
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik