Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-02-06 13.01

LabNytt - driftstopp på grund av planerat underhåll

Under eftermiddagen 6/2 har vi ett planerat underhåll på ett av laboratoriets akutinstrument.

Följande analyser är berörda:

S-Digoxin, S-HCG, P-Myoglobin, P-Troponin T, P-NT-proBNP, S-S100, P-Prokalcitonin och P-IL6.

P-Prokalcitonin, P-NT-proBNP och P-IL6 skickas till klinisk kemi i Eksjö alternativt Värnamo för analys. P-Troponin T analyseras på plats och skickas för analys om vårt reservinstrument visar <50 ng/L.

Om akut analys av S-Digoxin, S-HCG och P-Myoglobin krävs, kontakta laboratoriet.

Vi ber om överseende med de fördröjda svartiderna.

Kontakt:

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Veronica Hanson, områdeschef
010-242 23 36
 

 

Uppdaterad: 2019-02-06
Veronica Hanson, Kemilaboratoriet Jönköping, Psykiatri rehab o diagnostik