Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-02-20 11.17

LabNytt - svårighet med kompletteringar på kemilaboratoriet

På grund av tekniska problem med automationsbanan har kemilaboratoriet på Länssjukhuset Ryhov begränsade möjligheter att komplettera analyser på redan tagna prover.

De tekniska problemen med automationsbanan gör att laboratoriets personal får hantera merparten av de inkomna provrören manuellt. Detta gör att det är svårt att upprätthålla servicen med kompletteringar på prover som redan finns på laboratoriet. Vi rekommenderar ny provtagning och ber om överseende med problemen det innebär.

Felsökning pågår tillsammans med leverantör.
Nytt LabNytt kommer att skickas ut när problemet är löst.

Kontakt
Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Veronica Hanson, områdeschef
010-242 23 36
 

Uppdaterad: 2019-02-25
Veronica Hanson, Kemilaboratoriet Jönköping, Psykiatri rehab o diagnostik