Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-03-01 7.44

LabNytt - Nytt provtagningsrör med tillsats av Natrium-Fluorid/Oxalat för analys av glukos i venöst blod med HemoCue Glucose 201 DM RT instrument

Från och med 1 mars ska rör med tillsats av Na-Fluorid/Oxalat (grå propp), artikelnummer 06334800, användas för analys av venöst glukos på HemoCue.

Vi har observerat kliniskt relevant underskattning av glukoskoncentration i venöst blod där provet har tagits i rör med EDTA-tillsats (lila propp) och analyserats på HemoCue.

Vår utvärdering visar att glukosresultat från HemoCue utförda på venöst blod i rör med tillsats av Na-Fluorid/Oxalat (grå propp) är jämförbara med glukosresultat på prov analyserat med sjukhuslaboratoriets metoder.
Rör med tillsats av Fluorid-Citrat (rosa propp) får inte användas på HemoCue. Inga ändringar av analysrutiner om provet tas kapillärt direkt i kyvetten.

Vid behov av att skicka venöst blod för glukosanalys till sjukhuslaboratorier ska rör med tillsats av Fluorid-Citrat (rosa propp) användas. Detta provtagningsrör rekommenderas av Equalis expertgrupp för analys av glukos när hög mätkvalitet är extra viktigt, t ex vid diabetes-diagnostik.

Hållbarhet ocentrifugerade provrör
Na-Fluorid/Oxalat (grå propp)   30 min i rumstemperatur/kyl
Fluorid-Citrat (rosa propp)        48 timmar rumstemperatur/kyl  

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00   

Inga Zelvyté
Medicinskt ansvarig, kemilaboratoriet
010-242 59 25

Veronica Gutegård
Kemist
010-242 23 54

Uppdaterad: 2019-03-01
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik