Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-03-05 8.37

LabNytt- Rutinmässigt utförd resistensbestämning upphör på misstänka kontaminationer i blododling

Bakterier som normalt finns på vår hud (KNS, propionibacterium, cutibacterium, corynebacterium och microkocker) samt omgivningsbakterien Bacillus kontaminerar ofta mikrobiologiska odlingar. Detta ses även vid blododling.

Korrelationen mellan dessa agens och klinisk relevans är tydligt korrelerat till hur många blododlingsflaskor per provtagning bakterien växer i.
Kontaminationer uppskattas utgöra så mycket som en tredjedel av de positiva blododlingsfynden.

För att minska risken för onödig antibiotikabehandling samt prioritera arbetet på laboratoriet till att utföra det som ger mest klinisk nytta, upphör vi nu med att rutinmässigt resistensbestämma misstänkta kontaminationer i blododling.

Från och med 7 mars 2019 kommer fynd av KNS, propionibacterium, cutibacterium, corynebacterium, microkocker och Bacillus i 1 av 4 blododlingsflaskor inte resistensbestämmas per automatik. Skulle önskemål om reistensbestämning ändå föreligga (om fyndet bedöms kliniskt relevant) utförs detta efter kontakt med laboratoriet.
Vid växt i fler flaskor (eller om växt i 1 av endast 2 tagna blododlingflaskor) kommer fyndet reistensbestämmas, även om kontaminationen fortfarande kan vara möjlig orsak i växten.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Uppdaterad: 2019-03-05
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik