Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-03-06 16.11

Ny provtagningsmetod gallvägscytologi fr o m vecka 10

Borstprov gallvägscytologi

Fr o m vecka 10 ändras provtagningsmetoden för gallvägscytologi. De konventionella utstryken avslutas och endast vätskebaserad cytologi görs med borste. Förändringen avser att ge bättre förutsättning för fler celler i vätskan, vilket kan ge tillräcklig mängd för molekylärdiagnostik.

Ny provtagingsföreskrift finns i webbhandboken.
- Borstprov gallgångar

Vid frågor kontakta cytodiagnostiker Anna-Karin From:
010 - 242 52 85.

Uppdaterad: 2019-03-06
Jenny Thureson, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik