Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-04-08 9.03

LabNytt - Ny beställning för påvisning av Herpes simplex (HSV) och Varicella zoster virus (VZV) DNA

Från och med 9 april 2019 kommer endast gemensam PCR-analys av Herpes simplex (HSV) och Varicella zoster virus (VZV) DNA att kunna beställas.

Det vill säga båda virussorterna analyseras alltid vid prov från blåsskrap eller likvor. Analys för enskilt virus kommer ej utföras eller vara möjligt att beställa.  

Kontakt

Anna Åkerlund
Överläkare
medicinskt ansvarig

010-2422347

Uppdaterad: 2019-04-08
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik