Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-04-11 12.14

LabNytt - Införande av nytt blodgasinstrument, ABL 90 Flex Plus, för att bedöma patientens respiratoriska och metabola tillstånd

Från och med 10 april påbörjar laboratoriemedicin en regionövergripande stegvis process med byte av befintligt instrument GEM 4000 mot ABL 90 FLEX PLUS för framförallt blodgasanalyser.

ABL 90 Flex Plus är ett automatiserat blodgasinstrument med fyra olika mätprinciper. Potentiometrisk mätprincip används för mätning av pH-, pCO2-, K+-, Na+-, Ca2+- och Cl.  Den amperometriska mätprincipen används i cGlu- och cLac. Det optiska systemet används för mätning av pO2. Spektrometri används för för ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb,, FMetHb, och ctBil.

ABL 90 Flex Plus ska ersätta befintligt instrument, GEM 4000, eller på vissa platser i vården annan blodgasutrustning. Analys av blodgas med ABL 90 Flex Plus kräver mindre mängd blod (45µL kapillärblod) än analys med GEM 4000. Verifiering av ABL 90 Flex Plus har i de flesta fall visat bättre överensstämmelse mot jämförelsemetoderna än GEM 4000. ABL 90 Flex Plus har visat bättre precision än tidigare instrument.
Laboratoriepersonal kommer gärna till klinikerna och informerar mer om verifieringsresultaten.

Provmaterial, provtagning och referensintervall/kliniska beslutsvärden är samma som med tidigare instrument.

Pris oförändrat.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Inga Zelvyté
Medicinskt ansvarig chef, kemilaboratoriet
010-242 59 25

Anna-Lena Lindström
Metodspecialist
010-242 23 42

Uppdaterad: 2019-04-11
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik