Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-04-30 15.28

LabNytt - Nya rutiner för diagnostik av graviditetsdiabetes

Kvinnoklinikerna i Regionen har tagit beslut att implementera Socialstyrelsens rekommendationer för diagnostik av graviditetsdiabetes med start den 2 maj på Höglandet och i Värnamo samt 1 september i Jönköping.

De nya rutinerna innefattar övergång från kapillär till venös provtagning i samband med diagnostik av graviditetsdiabetes.

Diagnostik av graviditetsdiabetes kommer att genomföras i två steg. Det första steget är provtagning för venöst faste-glukos, där ett resultat högre än gränsvärdet räcker för diagnosen graviditetsdiabetes. Om kriteriet för diagnos inte uppfylls utförs andra steget (vid ett separat tillfälle) som innefattar glukostoleranstest, men då utförs endast provtagning för venös glukoskoncentration 120 min efter intagen belastningsdryck.

De nya rutinerna påverkar inte diagnostik av diabetes hos icke-gravida.

Beställning

ROS (kategori: Allmänkemi respektive Funktionsundersökningar)
alternativt konsultremiss.

P(vB, fPt)--Glukos gravid
P(vB)--Glukostolerans (120 min) gravid

Provtagning

Provet ska tas i rör med Fluorid-Citrat (3 mL, rosa propp).
Prov är hållbart ocentrifugerat 48 timmar i rumstemperatur. Vid längre förvaring centrifugeras provet i 10 minuter 2000g. Avskild plasma förvaras i kyla, 2-8 °C 7 dagar.
Glukosanalys utförs på sjukhuslaboratorierna i Eksjö, Värnamo och Jönköping.

Svarstid

Nästföljande vardag.

Beslutsgränser för graviditetsdiabetes

Diagnosen graviditetsdiabetes uppfylls om faste-glukoskoncentrationen är ≥ 5,1 mmol/L eller om glukoskoncentrationen 120 min efter belastning är ≥ 8,5 mmol/L.

Pris

13.60 kr för analys av P-Glukos. 262 kr för Glukosbelastning.

Kontakt

Anna Irding
ST-läkare klinisk kemi
Region Jönköpings län
010-242 23 30

Inga Zelvyté
Överläkare/medicinsk chef klinisk kemi
Region Jönköpings län
010-242 59 25

Ulrika Laurelii
Mödrahälsovårdsöverläkare
Kvinnokliniken Jönköping
010-242 14 45

Kundtjänst laboratoriemedicin
010-242 20 00

 

Uppdaterad: 2019-04-30
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik