Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-05-21 13.28

LabNytt - Ändrade svarsrapporteringsrutiner för S-Lutropin (S-LH)

Rapportering av S-LH sänks till 0,1 IE/L från tidigare 0,6 IE/L, vilket medför säkrare diagnostik av vissa endokrina tillstånd hos barn.

Hos barn är nivån av LH (lutropin, luteiniserande hormon) mycket låg. Under puberteten stiger nivåerna och mätning av LH kan därför användas för att följa pubertetsutvecklingen. Vid diagnostisering av för tidig pubertet (pubertas praecox) är det angeläget att kunna bestämma LH-nivåer ned till 0,1-0,2 IE/L.

Beställning

ROS (kategori: Hormoner) alternativt konsultremiss.

Provtagning

Provet ska tas i rör med gel + koagulationsaktivator (4 mL, gul propp).
Prov centrifugeras i 10 minuter. Serum är hållbart 7 dygn i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring hälls serum av i nytt rör och fryses. Minsta mängd serum: 200 µL.

Analysen utförs på sjukhuslaboratoriet i Jönköping.

Svarstid

Inom 3 dygn.

Pris

Oförändrat.

Referensintervall

Oförändrat.

Kontakt

Anna Irding,
ST-läkare klinisk kemi, Region Jönköpings län
010-242 23 30

Inga Zelvyté,
Överläkare/medicinsk chef klinisk kemi, Region Jönköpings län, 010-242 59 25

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Uppdaterad: 2019-05-21
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik