Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-07-10 8.28

LabNytt - Nya analyser och uppdaterade referensintervall för hematologi i Region Jönköpings län från och med 23 maj

I samband med implementering av ny hematologiutrustning införs flera nya analyser och parametrar i regionen.

Följande parametrar kommer att ingå i analys B-blodstatus och är av värde vid anemiutredningar och används brett i hela landet

RDW, Red cell distribution width. Analysen rapporteras under namnet RDW-CV. RDW är ett kvantitativt mått på erytrocyternas storleksvariation, anisocytos.

B-MCH, medelcellhemoglobinmängd, ska ersätta B-MCHC (erytrocyter medelcellhemoglobinkoncentration) i analysrapporten B-blodstatus. Den kliniska användbarheten av MCHC är mycket begränsad. I kombination med B-MVC och RDW ger B-MCH ytterligare stöd i anemiutredningar.

Följande analyser kan beställas separat som tillägg i B-blodstatus

Rtc-MCH, Retikulocyt-hemoglobin-ekvivalent. Rtc-MCH är ett mått på hemoglobininnehållet i retikulocyter och är tillsammans med resultat av B-retikulocyter en väsentlig del av anemiutredning. Rtc-MCH speglar den faktiska tillgången av järn för hemoglobinsyntes i benmärgen. Analysen kan användas för att upptäcka järnbrist i ett tidigt stadium, men framförallt för att diagnostisera s. k. funktionell järnbrist, ett tillstånd då järnet i kroppen inte är tillgängligt trots goda depåer. Detta ses bl. a. vid kroniska inflammatoriska tillstånd som t. ex. vid ökad erytropoes under erytropoetinbehandling.

Rtc-MCH ger också möjlighet att följa upp effekten av erytropoetin- och järnbehandling.

Beställning
ROS/hematologi, alternativt konsult/allmänremiss

Provtagning
Oförändrad

Svarsrutin
Rtc-MCH rapporteras ihop med analys B-retikulocyter

Svarstid
Inom 3 timmar. Akut inom 1 timme

Pris
Samma som för B-retikulocyter

Trc(B) IPF, Immature platelet fraction. Trc(B)-IPF-analys är befogat vid utredning av trombocytopeni. Vid nedsatt trombopoes i benmärgen antar Trc(B)-IPF låga värden och vid ökad perifer destruktion av trombocyter med bibehållen eller ökad trombopoes antar Trc(B)-IPF förhöjda värden. Resultat av Trc(B)-IPF ger stöd i utredning och uppföljning i idiopatisk trombocytopen purpura (ITP).

Beställning
ROS/hematologi, alternativt konsult/allmänremiss

Provtagning
Oförändrad

Svarsrutin
Rtc(B)-IPF rapporteras ihop med analys B-blodstatus där resultat av TPK ingår

Svarstid
Inom 3 timmar. Akut inom 1 timme.

Pris
Samma som för B-blodstatus

I samband med implementering av ny utrustning uppdateras referensintervall för barn och vuxna inom hematologi.

Laboratorieläkarna kommer gärna till klinikerna och informerar mer om användning av nya analyser/parametrar.

Kontakt

Inga Zelvyté
Medicinskt ansvarig chef/kemilaboratoriet
010-242 59 25

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Uppdaterad: 2019-07-10
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik