Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-05-23 14.06

LabNytt - Ny kvantitativ metod för genanalys av JAK2 V617F införs den 23 maj

DNA-JAK2 V617F kvantitativ ersätter kvalitativ metod som hittills har använts i Jönköpings län.

WHO (World Health Organisation) inkluderar JAK2 mutation bland huvudkriterierna för diagnostik av polycytemia vera, essentiell trombocytemi och idiopatisk myelofibros. Kvantitativ metod för JAK2 mutation kan användas för uppföljning av dessa sjukdomar. Denna mutation har inte detekterats hos friska personer eller vid sekundära tillstånd med förhöjda trombocyter eller förhöjt hemoglobin.

Beställning
ROS (kategori DNA/RNA analyser) alternativt konsult/allmän remiss.

Provtagning
Venös provtagning: EDTA vakuumrör (lila propp), 5 mL.
Kapillär provtagning: EDTA-rör, 500 µL.
Rör fylls till markeringen och vändes 10 gånger direkt efter provtagning.

Provhantering
Centrifugeras ej. Förvaras och skickas kylt.

Hållbarhet och förvaring
1 vecka i kyla. Prov ska ej frysas.

Svarsrutiner
Analysen är kvantitativ och resultatet anges som % muterad JAK2 p.V617F.

Referensintervall
Ej aktuellt. JAK2 p.V617F är en förvärvad mutation, varför referensområde inte är tillämpbart.

Svarstid
Inom 10 arbetsdagar.

Pris
1 300 kr.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Inga Zelvyté
Överläkare/medicinsk chef, klinisk kemi
010-242 59 25

Uppdaterad: 2019-05-23
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik