Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-06-03 14.58

LabNytt - ToBoNK-celler byter namn och disciplin i ROS

Den 4 juni 2019 byter ToBoNK-celler namn till B-Lymfocytkvantifiering (T-,B- och NK- celler) i blod samt BAL-Lymfocytkvantifiering (T-celler). Val av analys utgår från provmaterial.

Lymfocytkvantifiering byter även disciplin från klinisk mikrobiologi till klinisk kemi men behåller kategorin Lymfocytkvantifiering i ROS. I samband med namnbytet kommer även åldersanpassade referensintervall ges i svaren för barn upp till 16 år.

För bronksköljvätska (BAL) kommer svar ges på procentuell andel T-celler, inklusive andel och kvot av T-hjälparceller och T-cytotoxiska celler.

Tänk på att se över och uppdatera klinikens tjänstepaket i ROS.

Kontakt
Laboratoriemedicins kundjänst
010-242 20 00

Annette Nilsson Bowers, metodspecialist
010-242 23 50

 

Uppdaterad: 2019-06-03
Veronica Hanson, Kemilaboratoriet Jönköping, Psykiatri rehab o diagnostik