Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-06-11 13.06

LabNytt - Ändring av referensintervall för alkalisk fosfatas i serum (S-ALP)

Från och med 12 juni 2019 ändras referensintervall för S-ALP för barn och vuxna. Syftet med ändringen är att harmonisera undersökningsresultatet inom medicinsk diagnostik i Sverige.

Laboratorier i Jönköpings region har S-ALP-metod med spårbarhet till IFCC:s referensmetod från 2011.

Referensintervall

Det nya referensintervallet för vuxna 0,70- 1,9 μkat/L.

Det nya referensintervallet för barn är baserat på dansk-svensk studie av Ridefelt P et al, Pediatric reference intervals for general clinical chemistry components - merging of studies from Denmark and Sweden. Scand J Clin Lab Invest. 2018 May 28:1-8.

Ålder (år)

Kön

Lägre gräns (μkat/L)

Övre gräns (μkat/L)

0,5 – 1

K/M

2,2

8,5

2 – 5

K/M

2,2

5,2

6 – 9

K/M

2,2

6,6

10 – 11

K/M

2,2

7,9

12 – 13

K

2,2

7,1

12 – 13

M

2,2

9,5

14 – 15

K

0,8

4,9

14 – 15

M

0,8

7,6

16 – 17

K

0,8

2,2

16 – 17

M

0,8

5,0

 

Beställning, provtagning, provhantering, svarsrutiner, svarstid och pris är oförändrade.

Kontakt 

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Inga Zelvyté
Överläkare, medicinsk chef, kemilaboratoriet
010-242 59 25

Uppdaterad: 2019-06-11
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik