Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-08-02 8.54

LabNytt-Tekniska problem med analysen för Chlamydia trachomatis åtgärdade

Analysen för Chlamydia trachomatis är nu igång igen efter att de tekniska problemen med analysinstrumentet har åtgärdats.

Kontakt

Laboratoriemedicin kundtjänst
010-242 20 00

Uppdaterad: 2019-08-02
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik