Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2018-01-04 14.12

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Nu finns uppdaterade riktlinjer om mässlingsvaccination.

Mässling

I samband med mässlingsutbrottet i Göteborg kommer många frågor om mässlingsvaccination. Bland vuxna är det framför allt personer födda 1960-1980 som kan behöva komplettera sitt skydd. Tänk på detta i samband med resevaccinationer – även resor inom Europa innebär en påtaglig risk att exponeras för mässling. Det är extra angeläget att vårdpersonal ser till att vara säkert immuna, för att undvika smittspridning inom vården.

Den som behöver mässlingsvaccin ska i första hand vända sig till sin vårdcentral. MPR-vaccinet (Priorix) finns upphandlat i regionen och kan enkelt beställas hem för de vårdcentraler som inte har vaccinet hemma.

Vuxna som behöver fylla på sitt skydd betalar vaccinkostnaden och besöksavgift enligt vanlig taxa. För vårdpersonal är det arbetsgivaren som står för kostnaden.

Läs mer på hemsidan: Mässlingsvaccination

Uppdaterad: 2018-01-04
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv