Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2018-01-11 16.53

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

I vårt län har vi inte haft något fall av mässling, men influensaspridningen fortsätter.

Mässling

Med anledning av mässlingsutbrottet i Göteborg har vi uppdaterat våra riktlinjer på hemsidan. När det gäller frågor om vaccination kan ni hitta de flesta svaren på vår hemsida här. Det finns också ett nyskrivet dokument om vårdhygieniska riktlinjer vid mässling som ni hittar här.

För den som vill veta mer om mässlingsutbrottet i Göteborg finns utförlig information på Smittskydd Västra Götalands hemsida.

Influensa

Nationellt har influensaepidemin mattats av något i samband med julledigheterna, men spridningen väntas ta ny fart nu när alla är tillbaka på skolor, förskolor och arbetsplatser. Fortfarande dominerar influensa B. Dessvärre innehåller inte vaccinet samma influensa B-stam som den som cirkulerar. Vaccinet ger fortfarande visst skydd, men effekten är begränsad. Även influensa B kan ge svår sjukdom och hittills har 22 personer med influensa B intensivvårdats i landet. Det är därför viktigt att komma ihåg att ge behandling med antivirala läkemedel till personer i riskgrupperna som insjuknar eller patienter med svår influensa, oavsett vaccinationsstatus.

Veckorapporter

 

 

 

Antal laboratorieverifierade influensafall i Sverige, denna säsong och tidigare säsonger.

 

 

Uppdaterad: 2018-01-11
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv