Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2018-01-19 11.00

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien 19 januari 2018

Gula febern brer ut sig i Brasilien och i Sverige ökar antalet fall av gonorré.

Gula febern

Sedan slutet av 2016 pågår ett utbrott av gula febern i Brasilien, där smittan successivt dragit sig längre österut mot Atlantkusten. Denna vecka har WHO utvidgat sin vaccinationsrekommendation till att även omfatta miljonstaden Sao Paolo. Värt att notera är att karnevalen i Rio de Janeiro (som också ingår i riskområde) går av stapeln om några veckor med ett ökat antal turister som följd.

Läs mer på WHO's hemsida.

 

Gonorré

Nationellt sågs enkraftig ökning av antalet gonorré-fall under förra året. Flest fall finns i storstäderna och i vårt län ser vi ännu ingen tydlig ökning. När du beställer klamydiatest i Ros (eller om patienten själv beställer hem ett web-test) görs alltid analys för både klamydia och gonorré, vilket gör att vi missar färre fall. Tänk dock på att prov kan behöva tas från andra lokaler än urin, tex rektum eller svalg.

 

 

Gonorré i Sverige

 

Veckorapporter

Antalet fall av vinterkräksjuka ligger för närvarande på en låg nivå. Influensaspridningen har mattats av något, men förväntas stiga igen närmsta veckorna med en sannolik topp i februari.

 

 

Antal laboratorieverifierade influensafall i Sverige

 

 

Uppdaterad: 2018-01-19
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv