Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2018-02-23 13.04

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Fortfarande är det mycket influensa. Var uppmärksam på misstänkta mässlingssymtom.

Mässling

Mässlingsutbrottet i Göteborg är över. Mässling ökade dock kraftigt i Europa under 2017 (20 000 fall och 35 dödsfall), vilket innebär att det hela tiden finns en risk att vi får in mässlingsfall i Sverige. Bara under den senaste veckan har mässling konstaterats hos en tillfällig besökare i Växjö och hos två personer på genomresa genom Sverige via Stockholm. Immuniteten i den svenska befolkningen är generellt sett god vilket begränsar riskerna. De grupper vi främst vill skydda är små barn och patienter inom vården, eftersom dessa är mer mottagliga och har en ökad risk att få allvarlig sjukdom av mässling. Vi behöver därför vara fortsatt uppmärksamma på misstänkta mässlingssymtom och komma ihåg att rekommendera MPR-vaccination inför utlandsresa till oskyddade barn och vuxna.

Influensa

Influensaspridningen är inne i en intensiv fas och troligen är toppen nära. De nationella siffrorna visar ett rekordstort antal fall, men detta beror delvis på att det tas mer prov än tidigare. I vårt län har vi haft snabb och lättillgänglig diagnostik länge och vi ser också ett mer genomsnittligt antal fall jämfört med tidigare år.

 

Antal laboratorieverifierade influensafall i Sverige

 

Veckorapporter

 

 

 

Uppdaterad: 2018-02-23
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv