Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2018-03-09 13.50

Nyhetsbrev från Smittskydd vårdhygien

Kattsalmonella och veckorapporter om influensa, RS och norovirus.

Kattsalmonella

Ovanligt många katter har drabbats av salmonella i vinter. Hittills i år har Statens veterinärmedicinska anstalt hittat över 1 000 fall av Salmonella typhimurium hos katt, vilket kan jämföras med bara 129 fall under hela förra året. Smittan kommer främst från småfåglar, genom att katterna äter upp sjuka fåglar eller kommer i kontakt med fågelspillning. Katten blir sjuk med feber, diarré och kräkningar, men tillfrisknar i regel spontant. Människor kan smittas, men hittills har inte antalet fall av Salmonella typhimurium ökat påtagligt bland människor. Det som är viktigast för att undvika smitta är god handhygien i samband med hanteringen av kattlådan eller katten och att en sjuk katt inte kommer i kontakt med livsmedel eller köksutrustning.

Veckorapporter

Influensan minskar nationellt, men i vårt län har inte antalet fall sjunkit ännu.

 

Antal laboratorieverifierade influensafall i Sverige

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de senaste 5 säsongerna, från 2013-2014 till 2017-2018.

 

cid:image005.png@01D3B785.50C72C40

 

cid:image006.png@01D3B785.50C72C40

 

Uppdaterad: 2018-03-09
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv