Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2018-04-20 8.39

Nyhetsbrev från Smittskydd och vårdhygien

Äntligen minskar influensan tydligt, men för vinterkräksjuka är säsongen ännu inte över. På flera andra sjukhus i landet sprids dessutom VRE.

Influensa

Efter en ovanligt långdragen influensasäsong minskar nu antalet fall tydligt i vårt län. Säsongen har bestått av två tydliga toppar av först influensa B och sedan influensa A som sammanlagt gett en lång period med många fall.

 

 

Antal laboratorieverifierade influensafall i Sverige

 

Vinterkräksjuka

Fortfarande är det många sjuka i vinterkräksjuka och senaste veckorna har det varit flera utbrott på äldreboenden och sjukhusavdelningar.

 

VRE

Den resistenta tarmbakterien VRE (vancomycinresistenta enterokocker) sprids för närvarande på flera sjukhus i landet. VRE är en typisk sjukhusbakterie som främst drabbar nedsatta patienter och kan vara svår att få bort ur miljön. För att försöka förhindra att vi får en spridning av VRE på våra sjukhus gäller tillfälligt skärpta screeningrutiner. Patienter som vårdats på nedanstående sjukhus skall vid sjukhusinläggning screenas (vanlig MRB-screening) från feces och från eventuell riskfaktor.

Sjukhus med pågående VRE-utbrott:

  • Huddinge

  • Nyköping

  • Umeå

  • Örebro län, dvs sjukhusen i Örebro, Karlskoga och Lindesberg

 

Uppdaterad: 2018-04-20
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv