Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2018-05-31 15.38

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Lite uppdateringar om TBE- och MPR-vaccin

TBE-vaccin

Efterfrågan på TBE-vaccin har varit mycket stor i hela landet. Det har redan getts lika många doser i år som under hela förra säsongen. Det har lett till en brist på vaccin i hela Sverige och i flera andra länder och FSME-Immun är för närvarande restnoterat. Nya doser är utlovade i början av juni, men det är en begränsad leverans och det finns risk att även dessa doser tar slut. Det är därför viktigt att vi använder ett begränsat antal vaccindoser på bästa sätt:

  • Värdera indikationen – vaccin rekommenderas endast till den skall vistas i skog och mark i riskområden under en längre period. I vårat län gäller det främst omgivningarna runt Brandstorp, Habo och Bunn.

  • I de fall ett påbörjat vaccinationsschema blir fördröjt på grund av vaccinbrist eller glömska behöver man inte börja om, utan vaccinationen fullföljs som vanligt från där den återupptas. För individer som är gamla eller immunosupprimerade kan en individuell bedömning behöva göras, men i de allra flesta fall gäller samma grundregel som för andra vacciner – en dos är en dos.

Läs mer om TBE-vaccin på 1177.

MPR-vaccin

Från och med början på juni gäller en nationell upphandling för vaccinen inom barnvaccinationsprogrammet. Detta innebär bland annat ett byte av MPR-vaccin från Priorix till M-M-RVAXPRO. Den nationella upphandlingen gäller egentligen endast doser till barn, men vi har fått godkänt från leverantören MSD att beställa doser till vuxna enligt samma villkor.

Glöm inte att MPR kan vara aktuellt som resevaccin inför sommarens semesterresor, läs mer på vår hemsida.

Uppdaterad: 2018-05-31
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv