Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2018-08-23 13.18

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Vi summerar några av sommarens smittskyddshändelser

EHEC

Det pågår för närvarande ett stort nationellt EHEC-utbrott. Antalet bekräftade fall är runt 80, men det finns ytterligare ett 50-tal fall som misstänks höra ihop med dessa. EHEC-infektion ger diarréer som kan vara blodtillblandade. Framför allt förskolebarn riskerar att få komplikationer, som hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) som kan vara mycket allvarligt. En omfattande utredning pågår, men smittkällan i utbrottet är ännu inte fastställd. Sannolikt kommer bakterierna från något livsmedel, möjligen sallad. Vi har ännu inte haft något fall i vårt län som hör ihop med detta utbrott, men som vanligt är sensommaren högsäsong för flera olika tarmsmittor, så vi ser ett ökat antal fall av såväl EHEC som Campylobakter och Cryptosporidier just nu.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Badsårsfeber

Som vi flaggade för redan i början av sommaren så har det varma vädret har gjort att mängden Vibrio-bakterier ökat i badvattnet. Dessa bakterier tillhör samma familj som kolera, men bildar inte det toxin som orsakar själva kolera-sjukdomen. Dessa bakterier ger istället sårinfektioner som i värsta fall kan bli allvarliga med sepsisbild och kallas då badsårsfeber. Bakterien trivs allra bäst i bräckt vatten, så flest fall har setts längs kusten mellan Kalmar och Halland men vi har även haft fall i vårt län. Allvarlig sjukdom ses främst hos äldre eller personer med underliggande sjukdomar.

Mässling

Efter årtionden av minskad förekomst ökar nu antalet fall av mässling i Europa på ett alarmerande sätt:

2016: 5 273 fall

2017: 23 927 fall

2018: >41 000 fall och 37 dödsfall när bara halva året har gått

Detta beror helt och hållet på bristande vaccinationstäckning, trots att det finns ett mycket effektivt och säkert vaccin. I Sverige vaccineras fortfarande >95 % av alla barn mot mässling vilket förstås är glädjande, men tänk på att barn under 18 månader och vissa vuxna kan behöva skyddas inför utlandsresa.

Läs mer på Smittskydd Vårdhygiens hemsida.

Uppdaterad: 2018-08-23
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion