Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2018-08-31 11.39

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Nu ökar antalet fall av gonorré även i vårt län.

Gonorré

Så här efter sommaren brukar vi se en topp i antalet sexuellt överförbara infektioner. Under förra året ökade antalet gonorré-fall i Sverige med hela 44 %. Samtidigt har fall av extremt antibiotikaresistent gonorré börjat dyka upp.

I vårt län hade vi ingen påtaglig ökning under 2017, men i år ser vi ett ökat antal gonorréfall även här och vi har redan lika många fall som under hela förra året. Ökningen sker främst i gruppen män som har sex med män och där sker smittspridningen i stor utsträckning inom Sverige. Bland kvinnor och män som har sex med kvinnor är utlandssmitta vanligare. Alla prov som tas för klamydia analyseras även för gonorré, vilket ju ökar chansen att upptäcka infektionen. Tänk dock på att beroende på sexuell praktik så kan prov behöva tas från flera lokaler, tex svalg och rektum. Positiva fynd av gonorré skall alltid remitteras till STI-mottagning för behandling och smittspårning.

Läs mer i Faktadokumentet om gonorré.

Gonorré i Sverige 2000-2017

 

Diagram som visar antal fall av gonorre

 

 

 

Uppdaterad: 2018-08-31
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion