Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2018-09-28 10.43

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Denna veckas nyhetsbrev handlar om brist på läkemedel mot vanliga infektioner.

Medel mot springmask tillfälligt slut

De vanliga behandlingsalternativen mot springmask – Vanquin och Vermox – är för närvarande slut. Vanquin i mindre förpackningar kommer troligen att återkomma i mitten av oktober. Undantagsvis kan licenspreparatet Zentel (albendazol) förskrivas som alternativ, men i normalfallet får man avstå läkemedelsbehandling och hänvisa till hygienråd för denna ofarliga och självläkande infektion.

Medel mot svinkoppor permanent slut

Retapamulinsalva (Altargo) för lokalbehandling av svinkoppor har slutat tillverkas och nu har även det svenska lagret tagit slut, så detta preparat går inte längre att få tag på. I de fall inte tvätt med tvål och vatten räcker till rekommenderas tillägg av lokalbehandling med fucindinsyresalva (Fucidin) enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer. När Fucidin tidigare användes flitigt sågs en ökande fucidinsyraresistens hos S aureus och man avrådde från detta preparat. Resistensen har därefter minskat och ligger nu runt 3 %, men det finns förstås en risk att denna siffra nu åter ökar. Systembehandling med flukloxacillin skall bara användas vid utbredda besvär eller när lokalbehandling inte gett effekt efter 5-7 dagar. Mupirocin (Bactroban) skall endast användas vid MRSA.

 

Uppdaterad: 2018-09-28
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion