Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2018-10-18 11.45

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Influensan har ännu inte kommit till Sverige. Däremot pågår ännu ett utbrott av Ebola i Afrika.

Ebola

Sedan första augusti pågår ett utbrott av Ebola i norra delarna av Demokratiska republiken Kongo (provinserna Norra Kivu och Ituri). Detta är alltså inte samma utbrott som pågick i en annan del av landet under sommaren.

Hittills har 216 fall och 139 dödsfall konstaterats. Ett starkt orosmoln i sammanhanget är att det drabbade området är säkerhetspolitiskt oroligt, med pågående sammandrabbningar mellan rebeller och regeringsstyrkor, vilket förstås försvårar utbrottsbekämpningen.

Det som däremot är positivt är att det rör sig om den stam av Ebola som det nu finns ett vaccin mot. Stora insatser med smittspårning och vaccination av kontakter och vårdpersonal pågår och hittills har mer än 15 000 personer vaccinerats.

WHO beslutade igår att i nuläget avstå från att förklara utbrottet som ett internationellt hälsohot, även om man fortsätter följa situationen noga. Risken för import av fall till Europa eller Sverige bedöms som mycket låg.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens eller WHO's hemsidor.

Presentationer och Utbildningsmaterial från Smittskydd Vårdhygien

På vår webbsida hittar ni nu presentationer från våra senaste informationsträffar

  • Vårdhygien vid vinterkräksjuka och influensa hösten 2018 16-18 oktober

  • Hosta, feber, sveda... Vanliga infektioner i primärvård,  Fakta-utbildning för sjuksköterskor oktober/ november 2018

Smittskydd och vårdhygien – Utbildningsmaterial och presentationer

Uppdaterad: 2018-10-18
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion