Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2018-11-29 15.19

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Än är influensan inte här, men dessvärre råder det brist på influensavaccin i hela landet.

Vaccinbrist

Som tidigare meddelats så är influensavaccinet slutsålt och det går inte att beställa mer. Jönköpings län har fått lika många doser levererade som ifjol och hittills ökar antalet registrerade doser i ungefär samma takt som tidigare år, se bilder på vaccinationsstatistik nedan.

Följande prioriteringsrekommendationer gäller:

  • Medicinska riskgrupper (inklusive personer ≥65 år) prioriteras för influensavaccination

  • Vaccination av vård- och omsorgspersonal får avvakta tills vi har en bättre överblick av vaccintillgången i länet

  • Personer under 65 år som inte tillhör någon medicinsk riskgrupp kan inte erbjudas vaccination i nuläget

  • Alla måste hjälpa till att fördela de vaccindoser som finns, dvs de enheter som har kvar vaccindoser får dela med sig till de som har slut

Några andra viktiga saker att tänka på:

  • Hänvisa inte patienter till infektionskliniken för vaccination, där finns inga doser kvar.

  • För att vi lättare skall kunna uppskatta hur mycket vaccin som finns kvar är det angeläget att givna doser registreras i Svevac så snart som möjligt.

En glädjande nyhet är att Pneumovax nu åter finns i lager och går att beställa.

Influensa

Hittills har vi inga influensafall i länet. Influensaaktiviteten är fortsatt mycket låg i hela Sverige, liksom i resten av Skandinavien och Europa. Det är ännu för tidigt att säga hur kommande säsong kommer att utvecklas och vilken virustyp som kan tänkas dominera.

Antal laboratorieverifierade influensafall i Sverige

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de senaste tre säsongerna, från 2016-2017 till 2018-2019.

Influensavaccinationsstatistik

cid:image007.png@01D487EF.683F7630

cid:image009.png@01D487EF.683F7630

Uppdaterad: 2018-11-29
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion