Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2018-12-06 14.35

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Trots att vi är inne i december är det fortfarande få fall av såväl influensa som norovirus.

Influensa

Den senaste veckan har årets första influensafall dykt upp i länet, men aktiviteten är fortsatt låg i hela landet.

Antal laboratorieverifierade influensafall i Sverige

Influensavaccin

Det är brist på influensavaccin i hela landet. I vårt län finns det ett fåtal doser kvar på några ställen, men i stort sett börjar vaccinet vara helt slut. Många har dock hunnit få vaccin. Vi kan redan nu se att mer än hälften av invånarna över 65 år vaccinerats och räknar med att den siffran kommer att stiga ytterligare när alla doser hunnit registreras.

Norovirus

Även för norovirus är det än så länge få fall. Folkhälsomyndighetens övervakningssystem som baseras på web-sökningar och samtal till 1177 visar också att årets vinterkräksjukesäsong ännu inte kommit igång.

Uppdaterad: 2018-12-06
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion