Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2019-01-17 16.04

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Så här i början av ett nytt år är det dags att summera siffrorna från året som gått. Här kommer ett par exempel i form av förskrivningsdata för antibiotika och lite kikhostestatistik.

Antibiotikaförskrivning

Antalet antibiotikarecept sjönk under 2018 från 290 till 280 recept/1000 invånare, vilket är glädjande. Det långsiktiga målet är att till år 2020 nå det nationella målet på <250 recept/1000 invånare, vilket kräver fortsatt arbete. Slutenvårdens förskrivning minskade tyvärr inte under året, utan låg kvar på samma nivå som förut (70 recept/1000 invånare). Utomlänsförskrivningen ökade med 5 % vilket till viss del kan härledas till digitala vårdmöten. Ungefär 2,5 recept/1000 invånare skrevs ut av digitala vårdgivare till personer i vårt län.

cid:image004.png@01D4AE5A.1A631DE0

Kikhosta

Senaste åren har vi sett ett ökande antal fall av kikhosta. Ökningen har dock inte skett bland ovaccinerade spädbarn utan bland äldre barn och vuxna. Personer födda from 1996 är i regel vaccinerade mot kikhosta, men skyddseffekten av vaccinet är inte fullständig och avtar relativt snabbt (efter 6-7 år). Flera av årets fall var barn som vaccinerats inom de senaste åren.

cid:image008.png@01D4AE5A.1A631DE0

Veckorapporter influensa och norovirus

Som förväntat har influensaspridningen mattats av lite efter jul- och nyårshelgerna, men kommer troligen att ta ny fart igen.

cid:image009.png@01D4AE5A.1A631DE0

cid:image010.png@01D4AE5A.1A631DE0

Uppdaterad: 2019-01-17
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion