Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2019-01-31 15.56

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Lite uppdatering kring campylobakter och Ebola, som omväxling till de vanliga säsongssmittorna.

Campylobakter

Under hösten skedde det en viss ökning av antalet campylobakter-fall och samtidigt sågs en ökande förekomst av campylobakter i kycklingflockarna. Närmare utredning har visat att campylobakter i prov från sjukdomsfall och från kyckling från tre olika slakterier är i det närmaste genetiskt identiska, vilket innebär att bakterierna har samma ursprung. Gemensamt för de tre slakterierna är att de slaktar kycklingar från uppfödare som i sin tur fått fåglarna levererade från ett och samma kläckeri. Detta bekräftar åter igen att färsk kyckling är en vanlig smittkälla för campylobakter. Frysning minskar risken att bli sjuk, liksom noggrann hygien och vid hantering av rå kyckling och genomstekning av allt kycklingkött.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ebola

Det misstänka fall som dök upp i Enköping härom veckan visade sig ju inte vara någon blödarfeber. Ebolautbrottet i östra Kongo fortsätter däremot, utan tydliga tecken till avmattning. Ett nytt vaccin och flera nya läkemedel som används på försöksstadiet har troligen begränsat smittspridningen och antalet dödsfall, men någon sammanställning av effekten har ännu inte publicerats.

Epidemikurva med antal nya fall per dag:

cid:image003.png@01D4B81D.70E364A0

Veckorapporter influensa och norovirus

cid:image004.png@01D4B96F.D7A8F670

cid:image006.png@01D4B96F.D7A8F670

 

Uppdaterad: 2019-01-31
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion