Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2019-02-21 13.59

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Influensan är troligen snart på väg att minska.

Influensa

Den här veckan signalerar Folkhälsomyndigheten att toppen för årets influensasäsong är nådd, då både antalet fall och antalet webb-sökningar på influensasymtom minskar i hela landet. Troligen kommer antalet fall snart att vända nedåt även i vårt län.

Preliminära uppskattningar av skyddseffekten av årets influensavaccin visar på en god skyddseffekt (ca 70 %) mot den typ av influensa A som dominerat (H1N1 eller ”svininfluensa”), men lite sämre effekt (ca 30 %) mot influensa A H3N2 hos äldre. Influensa B har hittills inte förekommit alls i vårt län och resten av landet har bara haft enstaka fall.

Antal laboratorieverifierade influensafall i Sverige:

cid:image004.png@01D4C9EB.EAAB9D40

cid:image006.png@01D4C9EB.EAAB9D40

Norovirus

Det är fortsatt ganska lugnt när det gäller vinterkräksjuka i vården.

cid:image007.png@01D4C9EB.EAAB9D40

Uppdaterad: 2019-02-21
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion