Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2019-03-07 13.40

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

I vinter har det varit ovanligt många fall av papegojsjuka.

Papegojsjuka

Papegojsjuka (kallas också ornitos) är en lunginflammation som orsakas av bakterien Chlamydophila psittaci. Bakterien finns hos vilda och tama fåglar, men det är framför allt om fågeln blir stressad och sjuk som den kan vara smittsam. Smittämnet förekommer främst i fåglarnas avföring och kan spridas till människa via damm från intorkad avföring i luften. Att t ex rengöra fågelbord innebär en känd risk.

Denna vinter ha ovanligt många fall av papegojsjuka konstaterats (hittills 58 fall i Sverige varav 8 i Jönköpings län). Flest fall ses i de län där laboratorierna har en egen diagnostik för papegojsjuka, vilket kan tyda på att sjukdomen är underdiagnosticerad i andra län. Hos oss kan Chlamydophila psittaci-DNA beställas som en separat analys, men ingår även i de olika luftvägsblock med flera analyser som används vid svår pneumoni (se nedan). Prov från nedre luftvägarna ger bäst resultat.

Tänk på att:

  • Fråga efter fågelkontakt hos patienter med pneumoni

  • Ta prov för Chlamydophila psittaci vid anamnes på fågelkontakt eller vid svår pneumoni (även om ingen tydlig fågelkontakt framkommer)

Läs mer om papegojsjuka på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Veckorapporter

Uppdaterad: 2019-03-07
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion