Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2019-03-21 14.30

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

På flera håll i landet har man under vintern noterat fall av en speciell infektion hos barn efter bassängbad.

Pseudomonas hot-foot syndrome

Det är välkänt att bakterien Pseudomonas aeruginosa kan orsaka hårsäcksinflammation (follikulit) i samband med bad i varm bassäng eller bubbelpool. En mer ovanlig variant är Pseudomonas hot-foot syndrome, där infektionen enbart drabbar fotsulorna och ger symtom i form av smärtsamma svullnader i fotsulorna och ovilja att gå. Tillståndet drabbar främst barn. Barnet är i regel opåverkat och tillståndet är för det mesta självläkande inom 10-14 dygn. I de flesta fall räcker det med smärtstillande och lokalt lindrande behandling, medan antibiotikabehandling sällan är indicerad.

 

Pseudomonas är en bakterie som finns i miljön och som trivs i fuktiga utrymmen. Vid anhopning av fall är det i regel så att vatten eller material (tex badleksaker, mjuka mattor) fått en ökad tillväxt av bakterien pga otillräcklig klorering eller rengöring. Att flera orter över landet nu rapporterat fall kopplade till badhusbesök beror antagligen på ökad vaksamhet i samband med att tillståndet uppmärksammats i media.

Veckorapporter

Även om säsongstoppen för både influensa och RS-virus har passerat så är det fortfarande ganska många fall. Däremot fortsatt lugnt på norovirusfronten.

Uppdaterad: 2019-03-21
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion