Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2019-04-25 16.31

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Just nu pågår WHO’s internationella vaccinationsvecka och vi firar världens viktigaste förebyggande läkemedel.

Fortsatt god vaccinationstäckning

Sverige fortsätter ha en mycket god anslutning till det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Omkring 97 % av svenska 2-åringar har vaccinerats enligt programmet och därmed fått skydd mot nio svåra sjukdomar. Tack vare vaccinationsprogrammet är sjukdomar som difteri, stelkramp, röda hund och infektionen Haemophilus influenzae typ b mycket sällsynta i Sverige. Även invasiva infektioner med pneumokocker är relativt ovanliga bland barn under 2 år.

Det vaccin som tidigare inte uppvisat lika god täckningsgrad är vaccinet mot humant papillomvirus (HPV). Glädjande nog ökar nu andelen vaccinerade flickor från tidigare 75-80 % till nu 84 % av 12-åriga flickor. Det har även kommit nya studier som ytterligare bekräftar att vaccinet ger ett gott skydd mot allvarliga cellförändringar och livmoderhalscancer. Förhoppningsvis kommer snart beslut om att även pojkar skall vaccineras mot HPV.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett fint material om vaccinationer med bilder, filmer och information riktad till barn och föräldrar som du hittar på www.vaccinfunkar.se .

Veckorapporter

Fortfarande förekommer några fall av influensa varje vecka, men aktiviteten är låg.

Uppdaterad: 2019-04-25
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion