Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2019-05-23 16.01

Nyhetsbrev Smittskydd Vårdhygien 2019-05-23

Ett mindre utbrott av hepatit A och säsongens sista veckorapportering av norovirus och influensa.

Hepatit A-utbrott

Det pågår ett nationellt utbrott av hepatit A med hittills tio bekräftade fall i Sverige. Med stor sannolikhet är smittkällan färska dadlar, även om man inte hittills kunnat påvisa hepatit A-virus i själva dadlarna. Risken att bli sjuk av att äta dadlar är trots detta liten och Livsmedelsverket avråder inte från konsumtion. Det kan dock vara bra att tänka på att man inte behöver ha varit utomlands för att smittas av hepatit A. Vid snabb diagnos finns möjlighet att ge förebyggande behandling med vaccin eller immunoglobulin till närkontakter för att undvika vidare smittspridning.

Läs mer om utbrottet på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Antalet fall i utbrottet, 26 februari-17 april 2019 (n=10), 190509

Veckorapporter

Säsongens sista (?) influensafall blev också årets enda fall av influensa B. Det är mycket ovanligt att vi ser så få fall av influensa B, men troligen beror det på att det finns en god immunitet i befolkningen efter förra säsongen då B dominerade. Årets säsong har dominerats av influensa A H1N1, men även H3N2 har förekommit.

Norovirussäsongen blev den lugnaste på länge, med få sjukhusvårdade fall och i stort sett inga sjukhusutbrott. Inom den kommunala omsorgen har det dock förekommit omfattande smittspridning vid några tillfällen. Norovirus förekommer även under sommaren, men i regel på betydligt lägre nivå än under vinterhalvåret.

Uppdaterad: 2019-05-23
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion